0
เกี่ยวกับเรา

อเบลเลซซา เกิดขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ว่านวัตกรรมด้านอาหารเสริม และเวชสำอางค์จะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกสำคัญในการช่วยดูแลปรณนิบัติผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความงาม โดยไม่ต้องการพึ่งพายาปฏิชีวนะ หรือการใช้มีดหมอศัลยกรรม…

อเบลเลซซา ถือกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 โดยกลุ่มนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดไม่ซ้ำใคร และพยายามฉีกกรอบของธุรกิจที่ซ้ำซากจำเจในแบบเดิมๆ โดยการผสานความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่าง 2 นวัตกรรมเอกแห่งยุค อันได้แก่

  1. องค์กรชั้นแนวหน้าด้านการค้นคว้าวิจัยธุรกิจอาหารเสริม และเวชสำอางค์ของโลก 
  2. ระบบแผนธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้เร็ว แรง ไร้ขีดจำกัด อย่างมั่นคง และสามารถเป็นมรดกตกทอดส่งต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้อย่างยั่งยืน

อเบลเลซซา 
ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยมีจุดยืนในการเป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อดูแลปรนนิบัติสุขภาพ และรังสรรค์ความงามอันไร้ที่ติให้กับผู้บริโภค อเบลเลซซาจึงคัดสรรสินค้าดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมารวมไว้ในองค์กรหนึ่งเดียว และเพิ่มมูลค่าความโดดเด่นด้วยการจดลิขสิทธิ์แห่งเอกลักษณ์ของสินค้าภายใต้ “เอกสิทธิ์การจัดจำหน่ายหนึ่งเดียวโดยอเบลเลซซา” สินค้าภายใต้แบรนด์ “BY Abellezza” จึงครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานค้นคว้าวิจัย ด้านงานนวัตกรรมใหม่แห่งยุค ด้านการทดลองประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านมาตรฐานการผลิต ด้านมาตรฐานการส่งออก และด้านเอกลักษณ์ทางความคิด

นโยบายของอเบลเลซซา คือการเข้าถึงฐานแห่งผู้บริโภคในทุกลำดับขั้น ไม่ว่าจะเป็นนักขาย นักการตลาด รวมทั้งผู้บริโภค เพื่อวางแนวทาง และระบบในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในแต่ละฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดรอยต่อของวงล้อธุรกิจ รวมถึงการอุปโภค บริโภคสินค้า ทำให้วงจรการผลิต และการจัดจำหน่ายผสานกันอย่างลงตัว

ระบบการดำเนินงานของอเบลเลซซาใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานต่างๆ ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผังองค์กร รวมทั้งรายได้ ตลอดจนข้อมูลการคำนวณรายได้ของตนผ่านทางระบบฐานข้อมูลอนไลน์ของบริษัทฯ ในแต่ละภาคส่วน การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรจึงเป็นไปโดยง่ายดาย ช่วยประหยัดบุคคลากรในการบริหารจัดการงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นไปอย่างทันท่วงที

และนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แห่งวงการธุรกิจ “อเบลเลซซา ความงามที่คุณคู่ควร” เราจะรังสรรค์สินค้าเพื่อสุขภาพ และความงามที่ยิ่งกว่าความเป็นนิรันดร์
 
 
  พล.ต.ท. รัษฎากร ยิ่งยง
ประธาน บริษัท อเบลเลซซา จำกัด
(ตำแหน่งราชการในอดีต) 


ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การศึกษา
ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์  NIDA
ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


คณัศวัญ สุวรรณวัชรชาติ
รองประธานกรรมการ บริษัท อเบลเลซซา จำกัด


ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณทิต เอกฝรั่งเศส
ปริญญาโทภาษาอังกฤษ International Silpakorn University

การทำงาน ในปัจจุบัน
  • CEO บริษัท Nixxie Intelligent จำกัด
  • CEO บริษัท K-Bit Integrate System จำกัด
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท T-Beat Construction จำกัด
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Pranai Design and Construction จำกัด
  • ASST MD ฝ่าย International Management บริษัท รักษาความปลอดภัย ไท กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • เลขานุการ พลโท ดร.พรเลิศ วรสีหะ คณะกรรมการวินิจฉัยการบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฏหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี
ABELLEZZA
Biz Member Database
ABELLEZZA
Review
แผนการตลาด และคู่มือ
ABELLEZZA Biz Member Database
ABELLEZZA Review
แผนการตลาด และคู่มือ